Kerajaan Negeri Akan Mempertimbangkan Tindakan Undang-undang Ekoran Keputusan Lembaga Rayuan

George Town, 8 September 2021

Kerajaan Negeri mengambil maklum laporan berita di media massa berhubung keputusan Lembaga Rayuan yang dibuat dengan kuasa-kuasanya di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang membatalkan kelulusan untuk Laporan Kajian Impak Alam Sekitar bagi projek Penang South Reclamation (PSR) yang telah diberikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar atas alasan teknikal tidak memenuhi kehendak seksyen 34A(4)(a) Akta.

Sementara mendapat sesalinan rasmi perintah Lembaga Rayuan secara bertulis, Kerajaan Negeri akan mempertimbangkan tindakan undang-undang melalui permohonan semakan kehakiman (judicial review) ke atas keputusan Lembaga Rayuan tersebut.

Kerajaan Negeri juga akan mempertimbangkan tindakan-tindakan lain antaranya kemungkinan mengemukakan satu laporan Kajian Impak Alam Sekitar yang dikemaskini semula berdasarkan kepada kelulusan Pihak Berkuasa Negeri yang dirujuk dalam keputusan Lembaga Rayuan berkenaan.

Zairil Khir Johari
EXCO Infrastruktur dan Pengangkutan
Negeri Pulau Pinang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s