Panel Penyemak Bebas Laporan Post-Mortem Krisis Air Pulau Pinang

George Town, 21 Julai 2022

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bersidang semalam telah menerima laporan post-mortem krisis air yang berlaku di Negeri Pulau Pinang dari 6 hingga 11 Julai 2022 yang lalu.

Setelah perbincangan yang lanjut, Majlis telah mengarahkan pihak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBA) untuk menambah baik laporan tersebut dengan perincian yang lebih mendalam.

Majlis juga bersetuju untuk menubuhkan sebuah Panel Penyemak Bebas yang terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang kejuruteraan air serta pengurusan lembangan tadahan air. Antara terma rujukan bagi Panel tersebut adalah:

  1. Membincangkan, meneliti dan mengkaji semua maklumat yang terkandung dalam laporan post-mortem krisis air di Negeri Pulau Pinang yang disediakan oleh PBA.
  1. Mengenal pasti faktor kepada berlakunya krisis air di Negeri Pulau Pinang.
  1. Mengenal pasti kelemahan semasa berlakunya krisis air di Negeri Pulau Pinang.
  1. Mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab.
  1. Mencadangkan langkah-langkah jangka masa pendek, jangka masa sederhana pendek dan jangka masa panjang bagi penyelesaian krisis air yang berlaku.
  1. Mencadangkan kepada Kerajaan Negeri langkah-langkah yang perlu diambil bagi mencegah krisis air daripada berulang pada masa hadapan.

Keahlian Panel Penyemak Bebas akan dimuktamadkan dan diumumkan dalam masa yang terdekat dan Panel akan diberi masa dua hingga tiga bulan untuk memuktamadkan dapatan mereka.

ZAIRIL KHIR JOHARI
EXCO Infrastruktur dan Pengangkutan
Negeri Pulau Pinang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s